Tarieven - Praktijk voor Mondhygiëne

Tarieven

TARIEVEN

Per 1 januari 2024 zijn er nieuwe vaste tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA.

Onderstaand vindt u de door ons gebruikte codes en tarieven.

Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C001 Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing 53,50 euro
C002 Periodieke controle 26,75 euro
C003 Probleemgericht consult 26,75 euro
C014 Pocketregistratie 42,24 euro
C015 Parodontiumregistratie 84,48 euro

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C010 Schriftelijke medische anamnese 26,75 euro
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen behandelplan 126,72 euro

Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten 14,60 euro
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten 14,60 euro
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten 14,60 euro
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en preventief toedienen van een medicament, zoals fluoride- of chloorhexidine producten 7,04 euro
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 21,12 euro 
M40 Fluoridebehandeling per kaak 17,60 euro

Verdoving (A)
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 17,60 euro
A15 Oppervlakte verdoving 9,15 euro

Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 204,16 euro
T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element 38,02 euro
T022 Grondig reinigen wortel, standaard , per element 28,16 euro
T032 Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met paradontiumstatus 126,72 euro
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling 77,44 euro
T042 Consult paradontale nazorg 107,01 euro
T043 Consult parodontale nazorg 142,21 euro
T044  Complex consult parodontale nazorg 189,38 euro

Diversen
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 49,28 euro
T162 Behandeling tandvleesabces 95,04 euro
T163 Toepassing lokaal medicament 76,03 euro

T165 Uitgebreide voedingsanalyse 70,40 euro

Vullingen (V)
V30 Fissuurlak, eerste element 31,68 euro
V35 Fissuurlak, volgend element 17,60 euro
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen 7,04 euro

De volledige tarievenlijst vindt u op:
Puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_741241_22/1/              geldigheid: 01-01-2024 t/m 31-12-2024

***
VERGOEDINGEN
Iedere patiënt behoeft een andere behandeling, daarom kunnen de kosten per patiënt verschillen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandartsverzekering komen de kosten voor een mondhygiënische behandeling geheel of gedeeltelijk in aanmerking voor vergoeding. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om uw polisvoorwaarden hierop na te slaan of contact op te nemen met uw verzekeraar.
Wij als zorgverleners hebben geen inzicht in uw polis.
Voor personen jonger dan 18 jaar geldt in principe dat de basisverzekering de kosten van behandelingen dekt.
De behandeling van een mondhygiënist valt dus onder de aanvullende tandartsverzekering. Kortom, het kost u geen eigen risico!
***
UW NOTA
De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s. Afhankelijk van uw verzekeraar worden de facturen verstuurd door Infomedics naar uzelf of rechtstreeks naar uw verzekering.
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Een tijdige betaling voorkomt verhoging van uw nota. Heeft u vragen over uw nota of bent u niet in staat uw nota tijdig te betalen? Dan kunt u terecht op de website infomedics.nl/faq. U kunt ook contact opnemen met Infomedics via telefoonnummer 036-2031900. 34

Praktijk voor Mondhygiëne te Amstelveen
Schanshoek 7 A
1188 LK Amstelveen
020-4539878