Klachten - Praktijk voor Mondhygiëne

Klachten

KLACHTEN
Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau voor al onze werkzaamheden. Als u een punt van kritiek heeft, dan vernemen wij dat graag, zodat we daarop actie kunnen ondernemen. Is de verleende zorg toch niet naar wens, dan kunt u een klacht indienen. Wij zijn als vrijgevestigde mondhygiënisten lid van de NVM en daarmee aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.
Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij:


Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
telefoon 033-4216189
www.paramedisch.org

Praktijk voor Mondhygiëne te Amstelveen
Schanshoek 7 A
1188 LK Amstelveen
020-4539878