De behandeling - Praktijk voor Mondhygiëne

De behandeling

Onze behandelingen zijn gericht op het voorkomen en genezen van tandvleesproblemen en gaatjes.

Tandsteen verwijderen
Tandsteen ontstaat zowel boven als onder het tandvlees. Om de mondgezondheid te verbeteren is het van belang dat tandsteen verwijderd wordt. Dit gebeurt bij voorkeur met handinstrumentarium, maar kan ook door middel van apparatuur.

Polijsten van het gebit
Na een gebitsreiniging wordt dit standaard uitgevoerd, zodat alle tanden en kiezen weer glad zijn.

Parodontale behandeling
Bij onvoldoende mondhygiëne kunnen het tandvlees en het kaakbot aangetast worden. Symptomen van tandvleesproblemen kunnen zijn: bloeding, terugtrekken van het tandvlees of het los gaan staan van tanden en/of kiezen. Behandeling bestaat uit het schoonmaken van de aangetaste oppervlakken én instructie over het zelf schoonhouden van het gebit. Meestal zijn hier een aantal behandelingen voor nodig.

Slechte adem (halitose)
Als u altijd een slechte adem heeft, spreken we van halitose. Veel mensen hebben hier last van. Een slechte adem gaat niet vanzelf over. Door middel van instructie van het reinigen van de mond kan het in de meeste gevallen verholpen worden.

Gevoelige tandhalzen
In de loop van de jaren kunt u klachten krijgen van gevoelige tandhalzen door slijtage en/of terugtrekken van het tandvlees. Bij warmte en/of kou ervaart u pijnscheuten. Door behandeling kan deze pijn verminderen.

Afbeelding van de behandelstoel is nu niet zichtbaar 

Voorlichting en preventie op het gebied van mondzorg
U krijgt uitleg over het ontstaan van problemen in de mond, de eventuele consequenties en de behandelingen. Er wordt instructie gegeven hoe de mond het best verzorgd kan worden.

Behandeling van kinderen
Goede informatie en instructie van ouder en kind met daarnaast preventieve maatregelen zoals fluoridebehandelingen kunnen een goede bijdrage leveren aan het gezond houden van het gebit.

***

Voor de optimale zorg werkt de Praktijk voor Mondhygiëne samen met meerdere disciplines. Uiteraard vindt dit overleg altijd met uw toestemming plaats. Indien u daar bezwaar tegen heeft, dient u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Tandarts
Omdat u voor uw mondgezondheid zowel bij de mondhygiënist als bij de tandarts onder behandeling bent, is het belangrijk dat er overleg plaatsvindt tussen de tandarts en de mondhygiënist. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk door middel van een rapportage naar de tandarts na afloop van uw behandeling bij ons.

Parodontoloog
Er zijn situaties waarin de reguliere behandeling van de mondhygiënist niet tot het gewenste resultaat leidt of de toestand van het gebit zo gecompliceerd is dat een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is. Wij verwijzen u dan naar een praktijk voor parodontologie in de regio, uiteraard altijd in overleg met u en uw tandarts.

Zorgverleners in de gezondheidszorg
Soms kan het met betrekking tot uw gezondheid nodig zijn om contact op te nemen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of de specialist. Dit contact zal gelegd worden in overleg met u.

 

Praktijk voor Mondhygiëne te Amstelveen
Schanshoek 7 A
1188 LK Amstelveen
020-4539878